آخرین‌های استارتاپ

استارتاپ حوزه سلامت، خوبه یا بد؟!

در طول تاریخ با پیشرفته شدن و تغییرات مداوم، تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله سلامت تحت تاثیر قرار گرفته است و همواره چالش‌هایی در مسیر فعالان این حوزه برای تامین سلامت افراد جامعه وجود داشته است.

هوش هیجانی

هوش هیجانی یکی از مهارت‌های مهم برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی است. این مهارت که به توانایی افراد در مدیریت عواطف، احساسات و روابط افراد با یکدیگر گفته می‌شود؛ قابل رشد است و می‌توان با راهکارهایی جنبه‌های مختلف تشکیل دهنده آن‌را تقویت کرد.

دسته‌بندی‌های ما

سرمایه گذاری

تعداد مقاله‌های دسته‌بندی 4 است

استارتاپ

تعداد مقاله‌های دسته‌بندی 4 است

کارآفرینی

تعداد مقاله‌های دسته‌بندی 4 است